Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Mali Uygulamalar Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
10 Haziran 2024

Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Mali Uygulamalar Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, sağlık tesislerimizde görevli idari ve mali işler müdürleri ile müdür yardımcıları ve Mali Hizmetler Birim personelleri katıldı.
Toplantıda, Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı. Sunumlarda, tasarruf genelgesi, Sayıştay bulgularına dair işlemler, bütçe ve ödenek planlama, ihtiyaç tespit komisyonu işlemleri, satın alma ve sözleşme sonrası işlemleri, taşınır kayıt kontrol, arşiv, mutemetlik, taşıt koordinasyon konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantı, Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Birim Uzmanının katılımıyla idari ve mali işler müdür ve müdür yardımcısı ve mali hizmetler alanında çalışan personelin soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

<  <