FAYDALI KAYNAKLAR
29 Mart 2024

1)2019 yılında yayınlanan COSO Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Sektörü için Uygulama Kılavuzunda sağlık hizmetlerinde iç kontrol sistemi kurulmasının faydaları şu şekilde özetlenmiştir:
Önemli amaç ve hedeflere ulaşmada etkisi olması en muhtemel olan süreçleri yönetmeye öncelik vermek ve odaklanmak. 
Özellikle kurum düzeyinde iç kontrol yapısının yeniden değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 
Düzeltme için iç kontrol sistemindeki boşlukların belirlenmesi, finansal raporlama güvencesinin iyileştirilmesi 
Kontrolleri düzene sokmak, verimsizlikleri ve ihtiyaç fazlalıklarını azaltmak için fırsatları belirlemek
Hilenin azaltılması ve caydırılması veya sağlık bilgilerinin korunması gibi önemli uyum alanlarının değerlendirilmesi
Kurumsal Risk Yönetimini (ERM) iç kontrolle geliştirmek ve uyumlu hale getirmek
Kurumsal yönetişimin iyileştirilmesi
İlgili hizmet sağlayıcıların (örneğin, dış denetçiler) kurumun iç kontrolüne olan güvenini artırmalarına izin vermek
Siber güvenlik tehditlerini ele almak

COSO-CROWE-COSO-Internal-Control-Integrated-Framework.pdf

2)OECD SIGMA İzleme Raporları – Türkiye  
Türkiye için iç kontrol alanında son yayınlanan rapor 2017 yılında yayınlanmıştır.

Assessment report template by country and by topic_16.12.2013_CK (sigmaweb.org)
faydali_1.png
3)OECD tarafından yayınlanan “Kamu Alımlarında Hileyi/Yolsuzluğu Önleme Raporunda” da kamu hizmetinin tamamında geçerli olan standartlara ek olarak satın alma/ihale sürecinde görevliler için belirli standartlar, kamu ihale süreçlerinin karmaşıklığına ve özelliklerine ilişkin spesifik riskleri azaltabileceği; satın alma/ihale yetkilileri için standartlar -özellikle de belirli kısıtlamalar ve yasaklar-, yetkililerin özel çıkarlarının kamu görevleri ve sorumluluklarındaki performanslarını yanlış etkilememesini sağlamayı amaçlayacağı belirtilmekte olup örnek olarak Kanada'nın kendine has “İhale/Satın Alma Davranış Kuralları” gösterilmektedir. 

Corruption-Public-Procurement-Brochure.pdf (oecd.org)

4)OECD tarafından yayınlanan Bir Bakışta Sağlık Raporunda ise sağlık harcamalarında ekonomik verimliliği artırmaya yönelik reformların kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Health at a Glance 2019 : OECD Indicators | Health at a Glance | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

5)Dünya Bankası’nın 21.12.2006 tarihli 36764-TR no’lu Türkiye Kamu Harcamaları Değerlendirmesi Raporu (Turkey Public Expenditure Review) 

Turkey - Public Expenditure and Institutional Review : Reforming Budgetary Institutions for Effective Government (worldbank.org)

6)Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlık Sistemlerindeki Yapı Taşlarını İzleme” Raporu

WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf

7)On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Kamu Harcamalarında Etkinlik Çalışma Grubu Raporu-2018)

KamuHarcamalarindaEtkinlikCalismaGrubuRaporu.pdf (sbb.gov.tr)