4-5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Müdürlüğümüzde, Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirme konusunda önemli bir yer tutan “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi” verilmiştir.
10 Haziran 2024

Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların %23'ü doğum sonrası solunum durmasına bağlı kaybedilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de solunum durması (asfiksi) temel bir yenidoğan sorunu olmayı sürdürmektedir. Doğumu izleyen dakikalar bebeğin anne karnı dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalardır. Solunumu durmuş bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur.
Bu nedenle doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olması ve doğuma eşlik eden sağlık personelinin yenidoğan canlandırmasında becerili ve uyumlu bir ekip olarak olayı ele almaları elzemdir.
4-5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Müdürlüğümüzde, Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirme konusunda önemli bir yer tutan “Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Uygulayıcı Eğitimi” 23 kursiyerin katılımı ile (Ebe, Hemşire ve Acil Tıp Teknisyeni) 3 (üç) günlük eğitim ile eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik sınavlar neticesinde başarılı bir şeklide sonlandırılmıştır.
İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Muhammed DURAN, Sağlık Hizmetleri Başkanımız ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitmeni olarak görev alan eğitimciler tarafından sertifika ve katılım belgeleri takdim edilmiştir.

<  .  .