Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından, 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Aile Hekimliği Birimlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik Üreme Sağlığı Hizmet İçi Modüler Eğitimi düzenlendi
19 Mayıs 2024

Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından, 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Aile Hekimliği Birimlerinde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelere yönelik Üreme Sağlığı Hizmet İçi Modüler Eğitimi düzenlendi. Katılımcılara sertifikaları Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Hakkı AKTAŞ ve üreme sağlığı il eğitimcileri tarafından verildi.

.  
.  .