TELERADYOLOJİ YÖNTEMİ İLE RADYOLOJİK TETKİKLERİN RAPORLANDIRMA HİZMET ALIMI YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ
21 Haziran 2022